dimarts, 29 de gener de 2013

CARNESTOLTES

Tots els nens i nens d'educació infantil aprenen i practiquen la dansa de Ara arriba en Carnestoltes per ballar-li a sa Majestat quan arribi. Ja queda poc!!!